Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Gebeurtenis exporteren

Titel

omgevingsvisie Maastricht

Categorie

Discussieavond

Concept

Nee

Begintijd

6-2-2020 20:00

Eindtijd

6-2-2020 22:30

Duurt hele dag

 

Terugkeerpatroon

 

Vertrekpunt

 

Plaats

het Natuurhistorisch Museum, de Bosquetplein 6, 6211 KJ Maastricht

Plaats 2

 

Toegang

Openbaar

Opgave verplicht

Nee

Opgeven via

 

Contact

Johan den Boer

Contact 2

 

Organisatie

Kring Maastricht; samen met IVN Maastricht en CNME Maastricht en regio

Beschrijving

Elk jaar organiseren het IVN Maastricht, het Centrum voor Natuur- en Milieu Educatie en Kring Maastricht van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg een avond over een actueel onderwerp betreffende de natuur in en rond Maastricht. In oktober 2017 is de stadsnatuurvisie voor Maastricht verschenen. Leden van een groot aantal organisaties die betrokken zijn bij de natuur in Maastricht hebben daar hun steentje aan bijgedragen. In de visie wordt een vergezicht geschetst rond de thema's Gezondheid en Welzijn, Klimaat, Biodiversiteit en Economie. De stadsnatuurvisie kan gedownload worden via https://www.ivn.nl/afdeling/maastricht/stadsnatuurvisie-maastricht. Rond de jaarwisseling 2019/2020 zal de gemeenteraad van Maastricht een omgevingsvisie voor Maastricht vast stellen. Hierin presenteert de gemeente Maastricht een strategische visie op de fysieke leefomgeving van de gemeente voor de langere termijn. In de visie worden een drietal thema's onderscheiden voor de fysieke leefomgeving van de stad. Het betreffen • de (Eu)regionale netwerkfunctie op sociaal- en economisch terrein, • een gezonde- en leefbare omgeving en • plekken die bijdragen aan de aantrekkelijkheid van Maastricht Een samenvatting van de omgevingsvisie kan men downloaden via: https://www.gemeentemaastricht.nl/sites/default/files/2019-10/samenvatting omgevingsvisie.pdf De twee visies hebben meerdere raakpunten. Deze avond willen wij kijken in hoeverre zij onderling consistent zijn en elkaar wellicht kunnen versterken. De volgende sprekers zullen eerst een inleiding geven op het onderwerp: • Tim van Wanroy, afdeling Beleid & Ontwikkeling, Gemeente Maastricht • Gid van Schijndel en Rob Jansen , IVN Maastricht Na de pauze is er ruimte voor een publieksdiscussie. Gespreksleider is Johan den Boer van Kring Maastricht.

Agenda

Alle standaard agenda's (*)

Kaart

 

Illustratie

Stadsnatuurvisie Maastricht

URL

 

Werkruimte

Publicatie vanaf

6-2-2019

Publicatie tot

7-2-2020

Bijlagen

Inhoudstype: Gebeurtenis
Gemaakt om 20-11-2019 9:33 door Olaf Op den Kamp
Laatst gewijzigd op 3-12-2019 22:01 door Johan den Boer