Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Natuurhistorisch Genootschap in Limburg > Studiegroepen > Plantenstudiegroep > 20070825a Heerlen-Palemig
Streepexcursie in Heerlen-Palemig
 

 Excursieverslag

 

Leden van de Plantenstudiegroep inventariseren de inheemse flora in Limburg en het omliggende buitenland. In dit verslag besteden we aandacht aan onze werkwijze bij streepexcursies in Nederlands Limburg.

Evenals bij de inventarisaties die uitgevoerd worden door de andere studiegroepen van het Natuurhistorisch Genootschap maken we voor de inventarisaties in Nederlands Limburg gebruik van een raster, gebaseerd op Amersfoortcoördinaten. Dit raster verdeelt Limburg in vierkante kilometers. Per vierkante kilometer wordt gekeken welke planten er voor komen.

Deze excursie werd gehouden in het kilometerhok waarin Heerlen-Palemig ligt. De coördinaten van de linkeronderhoek van dit kilometerhok zijn: 196x323. In de topografische inventarisatieatlas die veel waarnemers in Nederland gebruiken heeft dit kilometerhok als code: 62-14-22.

Om geen vroeg - of juist laat - bloeiende planten te missen wordt een te inventariseren kilometerhok minstens tweemaal per jaar bezocht. Deze excursie betreft de najaarsronde. De voorjaarsronde is vastgelegd als excursie 20070526a Heerlen-Palemig

De resultaten van de excursie worden vastgelegd in een Excel-werkblad. Dit werkblad is in dit virtuele kantoor opgeslagen, maar alleen toegankelijk voor de leden van de Plantenstudiegroep. Het eerste stuk van het Excel-werkblad voor dit gebied ziet er als volgt uit:

rode lijst soort Status
aandachtsoort 0 = wild/ onbekend
doelsoort 8 = verwilderd
    9 = uitgezaaid/aangeplant/adventief

abundantie

aantal

oppervlak

A

1

< 1

B

2-5

1-5

C

6-25

5-25

D

26-50

25-50

E

51-500

50-500

F

501-5000

500-5000

G

> 5000

> 5000

nr

nederlandse naam wetenschappelijke naam abundantie

1071

Aalbes Ribes rubrum

80

Wilde akelei Aquilegia vulgaris

8

708

Akkerkool Lapsana communis

1243

Akkerandoorn Stachys arvensis

C

1246

Bosandoorn Stachys sylvatica

454

Bergbasterdwederik Epilobium montanum

Het Excel-werkblad wordt verwerkt in de centrale waarnemingen database (Ecolog) van stichting Natuurbank Limburg. Dit is een satelietstichting van het Natuurhistorisch Genootschap. De database bevat miljoenen natuurwaarnemingen en wordt o.a. door overheden geraadpleegd bij het plannen van de ruimtelijke ordening.

De gegevens worden ook landelijk uitgewisseld met stichting FLORON. Leden van de Plantenstudiegroep zijn districhtscoördinatoren van FLORON.

Bij onze excursies staan de hogere planten centraal. Deelnemers aan de excursies hebben vaak ook een goede kennis van andere soortgroepen, zoals vogels, vlinders, mossen en paddestoelen. Sommigen zijn zelfs echte specialisten en zijn speciaal geïntresseerd in veenmossen of zaagwespen. Uiteraard worden waarnemingen van andere soortgroepen ook op onze lijsten vermeld.

Tijgerspin

Bij het op naam brengen van de planten maken we gebruik van wetenschappelijke flora's. Veel gebruikte flora's zijn:

  • Heukels' flora van Nederland, Ruud van der Meijden c.s.
  • Flora van België, het Groothertogdom Luxemburg, Noord-Frankrijk en de aangrenzende gebieden, De Langhe c.s.
 
 
 

 Afbeelding

 
Bosrank
 

 Deelnemers

 
De lijst met leden kan niet worden weergegeven omdat deze site toegankelijk is voor anonieme gebruikers.
 

 Koppelingen

 
  Agenda item
  Voorjaarsronde