Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Gebeurtenis exporteren

Titel

Natuurinclusieve Landbouw

Categorie

Discussieavond

Concept

Nee

Begintijd

1-9-2022 20:00

Eindtijd

1-9-2022 22:30

Duurt hele dag

 

Terugkeerpatroon

 

Vertrekpunt

 

Plaats

het Natuurhistorisch Museum, de Bosquetplein 6, 6211 KJ Maastricht

Plaats 2

 

Toegang

Openbaar

Opgave verplicht

Nee

Opgeven via

 

Contact

Johan den Boer

Contact 2

 

Organisatie

Kring Maastricht; het CNME Maastricht en regio en het IVN Maastricht

Beschrijving

Kring Maastricht van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg, het CNME Maastricht en regio en het IVN Maastricht organiseren in het Natuurhistorisch Museum Maastricht eens per jaar een discussieavond over een actueel thema betreffende natuuronderzoek, natuurbeheer of natuureducatie. Door de coronarestricties kon de discussieavond de afgelopen twee jaar niet doorgaan. Nu willen we de draad weer oppakken. Er is veel te doen over de stikstofemmisies van de landbouw en de gevolgen daarvan voor de natuur. Daarnaast zijn er nog andere invloeden van de landbouw op de natuur zoals (over-)bemesting, gebruik van herbiciden en pesticiden en het onttrekken van grondwater. Dit speelt met name rond natuurgebieden, in het bijzonder de Natura 2000 gebieden. De regering heeft inmiddels een pakket maatregelen aangekondigd om met name het probleem van de stikstofemissies aan te pakken. De vraag is of er rond natuurgebieden nog wel rendabele landbouw mogelijk is? Om die vraag te beantwoorden organiseren we daarom dit jaar een discussieavond over Natuurinclusieve Landbouw. Meerdere organisaties in Nederland proberen een antwoord te vinden op de gestelde vraag. We hebben voor deze avond twee inleiders bereid gevonden te vertellen welke initiatieven hun organisaties genomen hebben.   PROGRAMMA 20:00 uur Theo Bakker, Samenwerking Staatsbosbeheer met boeren rond hun terreinen. Staatbosbeheer heeft met een veertigtal boeren elders in Nederland al afspraken gemaakt over Natuurinclusieve Landbouw. Staatsbosbeheer wil ook in Limburg dergelijke samenwerkingen opzetten. 20:30 uur Andrea Bakker, Natuurinclusieve Landbouw in Limburg Andrea is Adviseur Transitie Landbouw & Milieu bij de Natuur en Mileufederatie Limburg. Zij zal ons vertellen wat er in Limburg op dit moment al gebeurd en welke plannen er liggen voor de toekomst. 21:00 uur Pauze Tijdens de pauze worden vragen en stellingen verzameld. 21:30 uur Johan den Boer (discussieleider), Discussie aan de hand van de vragen en stellingen. 22:30 uur Afsluiting. De avond is vrij toegankelijk. We hopen dat ook boeren die geïnteresseerd zijn in Natuurinclusieve Landbouw aan de avond deel willen nemen.

Agenda

Alle standaard agenda's (*)

Kaart

 

Illustratie

Natuurinclusieve Landbouw (Johan den Boer)

URL

 

Werkruimte

Publicatie vanaf

1-9-2021

Publicatie tot

2-9-2022

Bijlagen

Inhoudstype: Gebeurtenis
Gemaakt om 18-6-2022 19:42 door Johan den Boer
Laatst gewijzigd op 18-6-2022 20:04 door Johan den Boer